Planleggingsdager 2018/ 2019

Blomsterøya barnehage har fem planleggingsdager i året, disse er samstemte med skolen.

Torsdag 16.08.18

Fredag 17.08.18

Mandag 12.11.18

Onsdag 2.01.19

Fredag 31.05. 19