Dugnadsgruppa

Skal være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av dugnader i barnehagen. Det skal gjennomføres to dugnader i barnehageåret, en på høsten og en på våren. Våren 2014 ble hele barnehagen beiset av fantastiske flinke foreldre. Det arrangeres også en vaskedugnad i året, hvor alt av tak og vegger blir vasket. Det er seks til åtte medlemmer i denne gruppa. Dugnadsgruppa velger selv leder.

Dugnadsgruppa har følgende medlemmer: Erik Hagland Iveren, Jørgen Hansen, , Kristian Lyngmo, Per- Øyvind Mikkelsen.