Foreldrerådet

Foreldrerådet skal først og fremst fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Rådet skal ivareta og innstille saker som foreldrene ønsker å behandle i eierstyret og samarbeidsutvalget. Som tre undergrupper til foreldrerådet finner vi aktivitetsgruppa, dugnadsgruppa og valgkomite.

Foreldrerådet har følgende medlemmer: Leder Majvin Brandbu Lien. Nest leder Annette Tofte Hansen.