Eierstyret

Blomsterøya barnehage SA er et andelslag som ledes av eierstyre. Styrets viktigste oppgave er å drive andelslaget i samsvar med lagets vedtekter og årsmøte vedtak. Årsmøte er «grunnloven» i barnehagen, endringer i vedtekter, skal skje på årsmøte. Ordinært årsmøte skal holdes i løpet av april. Her blir det bl.a lagt fram regnskap, forslag til budsjett.

Eierstyret i Blomsterøya barnehage SA:

Leder: Siri Jordal Iversen

Nestleder: Kristine Grinderud

Sekretær: Julie Sandvik

Varamedlem: Ida Darlen Arntzen

Varamedlem: 

Repr. Personalet: Cecilie sørby

Daglig leder: Hege Hoås Lier