Søknadsfrist for hovedopptak

Nå er tiden inne for å søke barnehageplass. For å søke på barnehageplass i Blomsterøya barnehage, må man søke gjennom Fredrikstad kommunes samordnet opptak. Søknadsfrist for nytt barnehageår er 1. mars. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foreldre. Kom gjerne innom for å se hvordan vi har det.

Søknadskjema finner man på Fredrikstad kommune sine nettsider. https://fredrikstad.ist-asp.com/NO00106-pub/login.htm