Priser for barnehageplass

Barnehagens priser er i samsvar med satsene ellers i kommunen.

Type plass:                 Pris:            

100% plass               2990kr

                               

 

Vi har 30% søsken moderasjon for barn nr. 2 og 50% søsken for barn nr. 3

 

Matpenger per. månded er kr. 350 for 100% plass

Matpenger inkuderer frokost, lunsj og frukt.

På torsdager har vi havregrøt eller suppe til lunsj, mens fredager har vi et varmt måltid til til lunsj . Barna får også frukt og melk. På ettermiddagen er det knekkebrød for de som er sultne.