Barn hjelper barn

På Barnehagedagen solgte vi leker, kaker og kaffe. Vi fikk inn 4000 kr som vi har sendt til play.