Varsling om endring av foreldrebetaling

Regjeringen foreslår å vidreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen på samme reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for heltidsplass blir da 2.655 kroner per måned og 29205 kroner per år.

Dette gjelder fra januar 2016.

Med forbehold om stortingets endelige vedtak, Varsler Blomsterøya barnehage SA  med dette at satsen for foreldrebetaling økes fra 2.580 kroner til 2.655 kroner per måned fra og med 1.januar. 2016