Utdeling av leker

Her overleverer Inger lekene til AHDI. Lekene er øremerket Chawama Clinic.