Innsamling av leker til Zambia

Barna har med seg leker, som de vil gi til barna i Zambia.

Hvert år samler vi inn penger til Inger Gretland sitt arbeid i Zambia gjennom ulike prosjekter. Da hun var hjemme i Norge på sommerferie, samlet barna også inn leker. Inger kunne da reise tilbake til Zambia med kofferten full av nye leker.